Psykologipalvelut

Paula Kinnunen

 

TUKI, NEUVONTA JA OHJAUS ERI ELÄMÄNTILANTEISSA, KUN

voimakas pelko tai ahdistus rajoittaa elämää esim.

  • lentopelko, korkean / suljetun paikan / sosiaalisten tilanteiden pelko,
  • esiintymispelko
  • ongelma tai kriisi sitoo voimavaroja
  • masennuksen tai ahdistuksen kohdalla
  • uupumus vie elämänhalun
  • traumaattinen kokemus ei jätä rauhaan
  • vaikeassa muutostilanteessa, esim. elämänmuutos, parisuhdeongelmat, ammatillinen uudelleenorientoituminen
  • työn ja elämän hallinta on vaikeaa tai työelämä päättyy.